Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 24/04/2023 en is van toepassing op burgers en wettelijk permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://erjavcevakoca.nl over u verkrijgen. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

Wij ontvangen of verzamelen mogelijk persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende: (klik om uit te breiden)

2. Delen met andere partijen

We delen deze gegevens enkel met Verwerkers en andere Derden, waarvoor toestemming benodigd is.

Verwerkers

Naam: 
Land: 
Doel: 

Derden

Naam: 
Land: 
Doel: 
Gegevens: 

3. Cookies

Onze site maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid

4. Delen met andere partijen

Wij delen persoonsgegevens indien wij bij wet of door een gerechtelijk bevel, in antwoord op een wetshandhavingsinstantie, voor zover toegestaan onder andere wettelijke bepalingen, verplicht zijn om informatie te verstrekken, of voor een onderzoek naar een kwestie in verband met de openbare veiligheid.

Als onze site of organisatie wordt overgenomen, verkocht, of betrokken is bij een fusie of overname, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze adviseurs en mogelijke kopers en worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren.

We hebben met Google een Verwerkersovereenkomst gesloten.

Google mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google-diensten.

5. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

6. Websites van derden

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op sites van derden waar naar wordt verwezen via links op deze sites. We garanderen niet dat deze sites uw persoonsgegevens op een betrouwbare en veilige manier behandelen. We raden u aan om de privacyverklaringen van deze sites te lezen voor u gebruik maakt van deze sites.

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

8. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

9. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Contactinformatie

Iztok Kurnik s.p.
Jelovškova ulica 21
1000 Ljubljana
Slovenia
Slovenië
Website: https://erjavcevakoca.nl
E-mail: info@erjavcevakoca.com
Telefoonnummer: +386.70.69.00.69

11. Data verzoeken

Voor de meest voorkomende verzoeken bieden wij u ook de mogelijkheid gebruik te maken van ons gegevensaanvraagformulier

×

Bijlage

WPML

WPML uses cookies to identify the visitor’s current language, the last visited language and the language of users who have logged in.

While you use the plugin, WPML will share data regarding the site through Installer. No data from the user itself will be shared.

WPML Media Translation

WPML Media Translation will send the email address and name of each manager and assigned translator, as well as the content itself, to the Advanced Translation Editor and the translation services used.

WPML Translation Management

WPML Translation Management will send the email address, name of each manager, assigned translator, and the content itself to the Advanced Translation Editor and the translation services used.

WPML String Translation

WPML String Translation will send all strings to WPML’s Advanced Translation Editor and the translation services used.

Really Simple SSL

Really Simple SSL and Really Simple SSL add-ons do not process any personally identifiable information, so the GDPR does not apply to these plugins or the usage of these plugins on your website. You can find our privacy policy here.

Complianz | The Privacy Suite for WordPress

This website uses the Privacy Suite for WordPress by Complianz to collect and record Browser and Device-based Consent. Your IP address is anonymized and stored in our database for this functionality. This service does not process any personally identifiable information or share data with the service provider. For more information, see the Complianz Privacy Statement.

LiteSpeed Cache

This site utilizes caching to facilitate a faster response time and better user experience. Caching potentially stores a duplicate copy of every web page that is on display on this site. All cache files are temporary and are never accessed by any third party except as necessary to obtain technical support from the cache plugin vendor. Cache files expire on a schedule set by the site administrator but may easily be purged by the admin before their natural expiration if necessary. We may use QUIC. cloud services to process & cache your data temporarily. Please see https://quic.cloud/privacy-policy/ for more details.

LoftLoader Pro

When the "Once Per Session" feature of LoftLoader Pro is enabled on your site, as the site administrator, you may need to include the following information in your Privacy Policy for GDPR complaint:

What personal data do we collect, and why do we collect it

Cookies

This site's loading screen has enabled the "Play Once Per Session" feature. When you visit our site, the once_per_session_visited cookies will be saved on your computer's browser. This cookie includes no personal data and indicates if you have visited this site.

These are "session" cookies and will be deleted as soon as you close your web browser. So you will only see the loading screen once during the visit session.

These cookies begin with "loftloader_pro" and end with "_once_per_session_visited", as in the following examples:

 • "loftloader_pro_once_per_session_visited"
 • "loftloader_pro_homepage_once_per_session_visited"

And if the site is using LoftLoader Pro's "Any Page Extension" feature (to create different loading screens for other pages), if the site administrator also enabled the "Once Per Session" feature on that page, then the page id cookies will be saved in your browser too. This cookie includes no personal data and indicates if you have visited this page. The page id cookies are also "session" cookies and will be deleted as soon as you close your web browser. These cookies are those beginning with "loftloader_pro_any_page_id_".

To find out more about cookies, including how to see what cookies have been set and how to block and delete cookies, please visit https://www.aboutcookies.org/.